Nyhedstrekanten for museumsfolk

Nyhedstrekanten for museumsfolk

Når journalister skriver en nyhedshistorie, så sker det efter en fast formel kendt som nyhedstrekanten. Du bør benytte nyhedstrekanten, når du pitcher en historie eller skriver en pressemeddelelse. Læs, og lær om nyhedstrekanten for museumsfolk.

I en nyhedshistorie handler det om at fortælle det vigtigste først og derefter uddybe og give baggrund i nævnte rækkefølge. Du fortæller med faldende spænding og væsentlighed. Først udløser du klimaks ved at fortælle det vigtigste, derefter følger resten af historien.

nyhedstrekanten tegning
Nyhedstrekanten gengivet efter Peter Kramhøft: Journalistik med omtanke 2001 side 218.

Du skal forestille dig en ligebenet trekant stillet på spidsen som en omvendt kostpyramide. Klimakset, altså den indtrufne begivenhed, er det allervigtigste. Derefter følger årsagssammenhænge og fakta, som uddyber og forklarer, hvad der er sket. Til sidst rundes af med de mere trivielle oplysninger og detaljer.

Allerede i rubrikken, som er journalistslang for overskriften, fortæller du det vigtigste i en kort og fyndig sætning.

Du siger det samme med lidt andre ord i din underrubrik og gentager budskabet i din indledning. Dermed har du med tre søm slået fast, hvad din historie handler om. Så har selv den mest tungnemme fattet det.

Stik modsat akademiske artikler og  jokes

Nyhedstrekanten er direkte modsat akademiske afhandlinger og artikler, hvor du som det første beskriver problemstillingen, giver baggrund og historik. Derefter fremlægger du data og beskriver fakta i en fastlagt rækkefølge, som bygger argumentet op og leder frem til klimakset i form af din konklusion. Det sker ud fra præmissen, at læseren skal klædes på til at følge argumentationen og derved bedre forstå din konklusion.

Read moreNyhedstrekanten for museumsfolk