Nyhedskriterierne for museumsfolk

Nyhedskriterierne forklaret for museumsfolk

I dette indlæg  forklarer jeg nyhedskriterierne for museumsfolk, og du får nogle råd til, hvordan du kan bruge dem aktivt, når du pitcher historier og skriver pressemeddelelser.

Når journalister vurderer, om en historie er god, så holder de den op imod de fem nyhedskriterier, som er: aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Jo flere nyhedskriterier en historie opfylder, jo bedre er historien og jo større er sandsynligheden for, at de tager den.

Journalister vil kun bringe gode historier. Derfor er nyhedskriterierne centrale i journalisters arbejde. Det er således en fordel for dig at kende dem så kan du tænke dem ind, næste gang du skal pitche en historie eller skrive en pressemeddelelse med udgangspunkt i dit museum.

Aktualitet – tiden er vigtig

Tidsfaktoren er afgørende. En nyhed skal være ny, og din historie skal derfor være aktuel. Den skal omhandle noget, der sker lige nu, lige er sket, eller vil ske i nær fremtid. Det kan være nye arkæologiske fund eller genstande og beretninger, som museet indsamler samt nye forskningsresultater frisk fra fad og projekter, der skal til at gå i gang.

Read moreNyhedskriterierne for museumsfolk